Ålesund – Onsdag den 26. april

 
Datamaskinen er ofte kjernen i et automatisert anlegg. Den styrer anlegget ut fra informasjonen som samles inn fra brytere og følere ute i anlegget. Basert på dette utføres handlingene, det kan være å starte ventilasjonsanlegget eller slå av og på strømmen til lys og varme. For at alt skal fungere sammen er det helt nødvendig at datamaskinen kan lese de forskjellige signalene. For mange som jobber med å prosjektere, bygge eller drifte tekniske anlegg kan byggautomasjon oppleves som ukjent og vanskelig å ta tak i. Fristelsen for å overlate dette til andre er stor – men burde vi ikke alle kunne litt om byggautomasjon? 

Kursdeltakerne lærer generelt om automasjon innen bygg og kurset tar for seg måleteknikk, feltbuss, styring og regulering, overtakelse av tekniske anlegg og ITB-rollen. En viktig del av kurset er å gi deltakerne en helhetlig forståelse innen bygningautomasjon.  Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.
 

Praktisk informasjon:


Fortsatt ledige plasser! Meld deg på via epost til: henriette@vvs-foreningen.no

Tid: Onsdag den 26. april, kl. 08:30 – 16:00
Sted: Tafjord Kraft, Retirovegen 4, Ålesund
Pris: Kr 3.490,- for medlemmer, kr. 4.990,- for øvrige. 
Tilbud kurs & medlemskap i 2017:  3.990,- (huk av ønsker medlemskap ved påmelding)
Kontaktperson: Henriette Sanner, VVS-foreningen / 467 60 226 / henriette@vvs-foreningen.no
Målgruppe: Alle som ønsker grunnleggende kompetanse om bygningsautomasjon. Personell som arbeider innen bygningsautomasjon som for eksempel: elektrikere, automatikere, vaktmestere, rådgivende ingeniører, eiendomsforvaltere og lærere.

Foredragsholder: Vidar Luth-Hanssen, selvstendig næringsdrivende. Utdannet elektroingeniør og har en mastergrad og lektorgrad. Han jobber allsidig med e-læring, ITB og systemintegrasjon, bygningautomasjon, KNX og undervisning.
 
 
 
 

Program:

08:30 Registrering
08:45 Velkommen V/VVS-foreningen
09:00 Måleteknikk
4-20 mA, temperatur, fukt, CO2, trykk, plassering av sensorer
09:45 Pause
10:00 Feltbuss
PLS, DDC, buss, kabling og topologi
11:30 Lunsj
12:30 Oppgaver
Gruppearbeid – topologi og integrasjon
13:15 Regulering og styring
P, PI, PID, PWM og styringsstrategi
14:15 Pause
14:30 Overtagelse av tekniske anlegg og ITB
Roller og ansvar. NS 6450 og NS3935
15:15 Pause
15:30 Avslutning
Oppsummering og repetisjon. Tanker om fremtiden.
16:00 Vel hjem!

 

Velkommen:

 
Merk at vi har problemer med påmeldingsskjemaet på noen mobile flater. Ser du ikke påmeldingsskjemaet? Meld deg på via PC/MAC 🙂