Kurs i NS 6450

Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

Oslo, Tirsdag den 7. november

 
Denne standarden er et hjelpemiddel for bygge- og anleggsbransjen for å levere avanserte tekniske bygningsinstallasjoner i henhold til spesifikasjonene «Riktig med en gang». NS 6450 beskriver prosessene forut for, og under selve prøvedriftsfasen. Den viser byggherren hva han skal tenke på under utarbeidelse av sin spesifikasjon for prøvedriften, og gir eksempler på tekniske anlegg som bør prøvedriftes, samt anbefalt varighet av prøvedriften for ulike tekniske bygningsinstallasjoner
 

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag den 7. november, kl. 08:30 – 16:00
Sted: Oslo, lokaler kommer snart
Pris: Kr 5.400,-. 
Kontaktperson: Henriette Sanner, VVS-foreningen / 467 60 226 / henriette@vvs-foreningen.no
Målgruppe:
Byggherrer og oppdragsgivere som spesifiserer tekniske bygningsinstallasjoner
Prosjekterende – planleggere
Leverandører til bygge- og anleggsvirksomheter

 

Program:

Kommer snart

 

Velkommen!

 
Merk at vi har problemer med påmeldingsskjemaet på noen mobile flater. Ser du ikke påmeldingsskjemaet? Meld deg på via PC/MAC 🙂