KONKURRANSEDYKTIGE, ENERGIFLEKSIBLE VARMEANLEGG

Sandnes- Tirsdag den 31. oktober

 

VVS-foreningen inviterer til kurs om vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i bygg, fra prosjektering til igangkjøring av anlegget. Velkommen!

 

Om kurset:

Nye forskriftskrav tillater elektriske panelovner og varmekabler til oppvarming. Samtidig er vi nå inne i «Det grønne skiftet», en endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. VVS-foreningen mener at energifleksible vannbårne varmeanlegg er en del av løsningen til det grønne skiftet, i tillegg til at de tilfredsstiller vårt stadig økende krav til termisk komfort. Markedet etterspør derfor kostnadseffektive oppvarmings- og kjølesystemer for bygg og boliger. Dette kurset vil styrke deltakerne i forståelsen av de ulike mulighetene kostadseffektive fleksible varmeanlegg gir, og hvordan de viktigste komponentene må dimensjoneres og driftes for at anlegget skal fungere optimalt. Alle kursdeltagere vil få digital tilgang til Varmenormen 2017 i kursperioden.
 

Agenda


• TEK17
• Energikilder
• Termisk komfort – Kjøle- og varmeavgivere
• Systemløsninger og komponenter
• Tappevannsoppvarming og sirkulasjonsledning
• Ekspansjon
• Akkumulering
• Vannrensing/luftutskilling
• Oppfylling og igangkjøring av anlegg
• Lønnsomhetsberegning

 

Praktisk informasjon:

Tid: Tirsdag den 31. oktober, kl. 08:30-16:00
Sted: Thon Hotel Sandnes, Roald Amundsens gate 115,Sandnes. Gratis parkering på hotellet.
Pris: 3.490,- for medlemmer / 4.990,- for øvrige / 790,- for student-medlemmer
Målgruppe: Prosjekterende rørleggere og ingeniører (RIV).
Foredragsholder: David Zijdemans
 


 
David er utdannet rørlegger og Siv. Ingeniør, med bakgrunn som Rådgivende ingeniør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdirektør i Skarland Press. Han er forfatter av boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhåndboka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk. David er ansatt i Zijdemans Consult fra 1. september 2017..
 
 
 

Velkommen!