Det grønne skiftet – Fra ENØK til Energiledelse

 

Onsdag den 30. august inviterer Harstad bygruppe alle medlemmer til gratis fagdag! Våre medlemmer får også lov til å invitere med seg sine kolleger/kunder, også helt kostnadsfritt! Velkommen!

 
Med oss som foredragsholder har vi Gunnar B. Solbjørg fra Forsvarsbygg som vil ta for seg:
 
– Fra teknisk forskrift til visjon om plussenergibygg
– Fra fossilt brensel til fornybar energiproduksjon
– Driftsoptimalisering er enklere enn du tror

På klimatoppmøtet i Paris 4. november 2016 ble verden enige om en historisk klimaavtale.
Allerede 30 dager etter begynte avtalen å gjelde. Da hadde 55 land som står for mer enn 55% av de globale klimagassutslippene ratifisert avtalen. Aldri før har verdens land vært så raske til å slutte seg til en avtale (Kilde: FN)

For øyeblikket er miljøet en av verdens største utfordringer. Men det er også en utfordring som kan gi den bransjen dere jobber i en rekke nye muligheter og markeder.

Norske bygninger og tilhørende virksomhet er storforbrukere av ressurser. Både i byggefasen og driftsfasen. Drift av bygg står for ca 40 prosent av energibruken i Norge. Skal vi bevege oss mot en mer bærekraftig fremtid, er det nødvendig med en betydelig reduksjon av denne energibruken.

Vi har vært så heldige å få senioringeniør Gunnar B Solbjørg fra Forsvarsbygg til å forelese på en fagdag med fokus på Det grønne skiftet. Gunnar B ble i 2013 tildelt Enovas miljøpris for sitt arbeid med energiledelse. Hans arbeid har vært med på å spare Forsvaret for over 100 millioner kroner i årlige energikostnader.

Bør ikke vi som bransje jobbe mot å levere mer energieffektive tekniske anlegg som på lang sikt gir et svakt miljøfotavtrykk? Det gir fordeler for byggeier og ikke minst fordeler for miljøet.

 

Praktisk info:

Tid: Onsdag den 30. august, kl. 08.00-16.00
Påmeldingsfrist: 20. august
Sted: Thon Hotell, Harstad
Pris: Gratis for medlemmer med følge. Også for medlemmer i andre lokallag i Nord-Norge.
Målgruppe: Eiendomsforvaltere, teknisk personell, ingeniører
Se vilkår for påmelding her
 
 

Program:

09.00-09.15: Morning break m/kaffe.
Presentasjon av deltakerne v/Tone Kristoffersen, Styreleder i Harstad bygruppe
09.15-09.45: Energioptimalisering – eksempler
09.45-10:45: Energiledelse – Hva er det?
10:45-11.00: Pause
11.00-11:45: Energiovervåkning / EOS
11:45-12.30: Lunsj
12:30-13.30: Varmeanlegg – Undervisning/problemløsning
13.30-14.30: Ventilasjon – Undervisning/problemløsning
14:30-14.45: Kaffe & kake/frukt
14.45-15.30: Sanitær
15.30-16.00: Lys & lysstyring
16.00-16.15: Oppsummering & spørsmål
 
OBS: Merk at påmeldingsskjemaet desverre har problemer med visning på noen mobile flater. Finner du ikke dette, meld deg på via PC/Mac

 

Velkommen!