Digitalt medlemsmøte: Akustikk i VVS-prosjektering

Torsdag den 4. mai inviterer VVS-foreningen til digitalt medlemsmøte om akustikk for VVS-bransjen. Her vil både prosjekterende og utførende få belyst utfordringer og løsninger, både for ventilasjon og for rørfaget. Med oss har vi fått Tore Moen fra Brekke og Strand som vil snakke litt om lyd og lydmålinger, regelverk og vanlige feil VVS-bransjen gjør og hvordan de kan løses. Etter pausen vil Geir Kvam fra Swegon snakke mer spesifikt om ventilasjonsprodukter som genererer og demper støy.
 

Praktisk info:

Tid: Torsdag den 4. mai, kl. 08:15 – 10:00
Pris: Gratis for alle i en prøveperiode
 

Program :

08:15 – 09:00 Tore Moen, Seniorrådgiver, Bekke&Strand
Introduksjon om lyd, lydnivåer og målinger.
Krav og anbefalinger.
Gjennomføringer, innkassing, isolasjon.
Vibrasjoner.
Typiske problemer og løsninger for ventilasjon og for rørføringer (vann og avløp)
09:00 – 09:15 Pause
09:15 – 10:00 Geir Kvam, Swegon
Produktvalg og løsninger. -Fra ventilasjonsaggregat, helt ut til rommet der tillufts og avtrekkventiler står.

 

Velkommen!