Norsk VVS

Norsk VVS er VVS-Foreningens eget fagblad. Magasinet kommer ut 11 ganger i året, og tar for seg dagsaktuelle nyheter og problemstillinger fra VVS-bransjen.

Alle medlemmene våre får bladet inkludert i medlemskapet sitt, men det er også mulig å tegne et abonnement på magasinet uten å være med i foreningen.

Du kan lese mer om Norsk VVS på bladets nettsider.

Redaktør:
Jan Erik Røine
Tlf: 22 70 83 00
Mobil: 926 23 298
E-post: jan.erik@skarland.no
Utgiver:
Skarland Press AS
Postboks 2843 Tøyen
0608 OSLO
www.norskvvs.no