Om VVS-foreningen

Norsk VVS Energi – og Miljøteknisk forening er en interesseorganisasjon for alle som jobber med ventilasjon, inneklima, energi, miljø, automasjon, sanitær, varmeløsninger og drift i bygg. Vi skal øke det faglige fokuset i bransjen og blant medlemmene våre, og skape gode møteplasser for personer i ulike ledd av bransjen. Foreningen arrangerer medlemsmøter, kurs, seminarer og konferanser over hele landet.

Vi drives av medlemmene

VVS-foreningen er landsdekkende, og medlemmene våre er tilknyttet gjennom lokalgrupper i sin del av landet. Totalt har VVS-Foreningen 15 lokallag, og ca. 4000 personlige medlemmer. Vi dekker alle fagfelt og alle nivårer fra byggeier, drifter, entreprenør, rådgiver, leverandør, grossist, undervisning og studenter.

Foreningen ble stiftet 3. mars 1924, og vårt offisielle navn er Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening. VVS-foreningen ledes av et hovedstyre, som velges under foreningens årlige generalforsamling.

Medlemsblad og internasjonalt samarbeid

Foreningen eier forlaget Skarland Press, som gir ut medlemsbladet Norsk VVS og en rekke fagbøker og tidsskrifter. VVS-Foreningen samarbeider også med flere internasjonale organisasjoner.

Hovedstyret i VVS-foreningen finner du mer info om her.

Her finner du vedtektene for VVS-Foreningen.