Kurs i 13 byer: KONKURRANSEDYKTIGE, ENERGIFLEKSIBLE, VARMEANLEGG

 
 

VVS-foreningen inviterer til kurs i 13 byer rundt omkring i Norge! Dette kurset tar for seg vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer i bygg, fra prosjektering til igangkjøring av anlegget. Velkommen til en by nær deg!


 

Praktisk informasjon:

Pris: 3.490,- for medlemmer / 4.990,- for øvrige / 790,- for studentmedlemmer
Målgruppe: Prosjekterende rørleggere og ingeniører (RIV).
Klikk på ønsket lokasjon for påmelding:
12.9.2017 Ringsaker
26.9.2017 Trondheim
27.9.2017 Ålesund
10.10.2017 Bodø
11.10.2017 Mo i Rana
17.10.2017 Tromsø
31.10.2017 Stavanger
1.11.2017 Haugesund
15.11.2017 Sørlandet
21.11.2017 Østfold
22.11.2017 Larvik
28.11.2017 Oslo
29.11.2017 Bergen
 

Om kurset:

Nye forskriftskrav tillater elektriske panelovner og varmekabler til oppvarming. Samtidig er vi nå inne i «Det grønne skiftet», en endringsprosess som handler om å øke verdiskapningen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp. VVS-foreningen mener at energifleksible vannbårne varmeanlegg er en del av løsningen til det grønne skiftet, i tillegg til at de tilfredsstiller vårt stadig økende krav til termisk komfort. Markedet etterspør derfor kostnadseffektive oppvarmings- og kjølesystemer for bygg og boliger. Dette kurset vil styrke deltakernes forståelse av de ulike mulighetene kostnadseffektive fleksible varmeanlegg gir, og hvordan de viktigste komponentene må dimensjoneres og driftes for at anlegget skal fungere optimalt. Alle kursdeltagere vil få digital tilgang til Varmenormen 2017 i kursperioden.
 

Agenda


• TEK17
• Energikilder
• Termisk komfort – Kjøle- og varmeavgivere
• Systemløsninger og komponenter
• Tappevannsoppvarming og sirkulasjonsledning
• Ekspansjon
• Akkumulering
• Vannrensing/luftutskilling
• Oppfylling og igangkjøring av anlegg
• Lønnsomhetsberegning

 

Foredragsholder: David Zijdemans

 


 
David Zijdemans er utdannet rørlegger og Siv. Ingeniør, med bakgrunn som Rådgivende ingeniør, Teknisk direktør i OSO Hotwater og Fagdirektør i Skarland Press. Han er forfatter av boken Vannbaserte oppvarmings- og kjølesystemer, og har hatt en sentral rolle i fagkomiteene for bl.a Rørhåndboka, Varmenormen, Prenøk og Ventøk. David er ansatt i Zijdemans Consult fra 1. september 2017.
 
 
 
 

Velkommen!